πλώρη

Μεταφράσεις

πλώρη

bow, prowالقوسקשתлукBowлъкBogenarco ('plori)
ουσιαστικό θηλυκό
το μπροστινό μέρος θαλασσινού σκάφους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close