πνευμονολόγος

Μεταφράσεις

πνευμονολόγος

(pnevmono'loɣos)
ουσιαστικό αρσενικό-θηλυκό
γιατρός που ασχολείται με το αναπνευστικό σύστημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close