πνευστό

Μεταφράσεις

πνευστό


ουσιαστικό ουδέτερο
το πνευστό όργανο ορχήστρα πνευστών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close