πνεύμωνας

Μεταφράσεις

πνεύμωνας

lung
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close