ποδοκόπι

Μεταφράσεις

ποδοκόπι

gratuity, tip
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close