ποιητικός

(προωθήθηκε από ποιητική)
Μεταφράσεις

ποιητικός

(piiti'kos) αρσενικό

ποιητική

(piiti'ci) θηλυκό

ποιητικό

poétiquepoetic (piiti'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με ποίηση ποιητική συλλογή
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close