ποικίλος

Μεταφράσεις

ποικίλος

assorted, miscellaneous, varied

ποικίλος

rozmanitý

ποικίλος

blandet, varieret

ποικίλος

unterschiedlich, verschieden

ποικίλος

variado

ποικίλος

monenlainen, sekalainen

ποικίλος

divers, varié

ποικίλος

razni, raznolik

ποικίλος

eterogeneo, variato

ποικίλος

さまざまな, 雑多な

ποικίλος

갖가지 잡다한, 다양한

ποικίλος

gemengd, gevarieerd

ποικίλος

diverse, variert

ποικίλος

rozmaity, różny

ποικίλος

misto, variado

ποικίλος

blandad, omväxlande

ποικίλος

เบ็ดเตล็ด, หลากหลาย

ποικίλος

çeşitli

ποικίλος

khác nhau, linh tinh

ποικίλος

各式各样的, 杂项的
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close