ποιμένας

Μεταφράσεις

ποιμένας

shepherd
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close