ποινικός

(προωθήθηκε από ποινικό)
Μεταφράσεις

ποινικός

(pini'kos) αρσενικό

ποινική

(pini'ci) θηλυκό

ποινικό

penalpenalePenal刑事刑事Trestní刑事 (pini'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με ποινή το ποινικό μητρώο
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close