ποινικός

Μεταφράσεις

ποινικός

(pini'kos) αρσενικό

ποινική

(pini'ci) θηλυκό

ποινικό

penalTrestní刑事penalePenal刑事刑事 (pini'ko) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με ποινή το ποινικό μητρώο
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close