πολίτμπιρο

Μεταφράσεις

πολίτμπιρο

политбюро
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close