πολεμικός

(προωθήθηκε από πολεμικό)
Μεταφράσεις

πολεμικός

(polemi'kos) αρσενικό

πολεμική

(polimi'ci) θηλυκό

πολεμικό

polemikamilitaire, polémiquemartial战争guerraKrieg戰爭الحربמלחמה戦争войнаkrigoorlogguerraสงครามguerraválka전쟁война (polemi'co) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με τον πόλεμο η πολεμική βιομηχανία το πολεμικό ναυτικό
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close