πολεοδομία

Μεταφράσεις

πολεοδομία

Stadtplanungurban planningurbanisme都市計画 (poleoðo'mia)
ουσιαστικό θηλυκό
υπηρεσία του κράτους σχετική με τις δυνατότητες οικοδόμησης
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close