πολιορκώ

Μεταφράσεις

πολιορκώ

besiege (polior'ko)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
κάνω αποκλεισμό πολιορκώ φρούριοπόλη
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close