πολιτευόμενος

Μεταφράσεις

πολιτευόμενος

statesman
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close