πολιτικά δικαιώματα

Μεταφράσεις

πολιτικά δικαιώματα

حُقُوق مَدَنِيِّة

πολιτικά δικαιώματα

občanská práva

πολιτικά δικαιώματα

borgerrettigheder

πολιτικά δικαιώματα

Bürgerrechte

πολιτικά δικαιώματα

civil rights

πολιτικά δικαιώματα

derechos civiles

πολιτικά δικαιώματα

kansalaisoikeudet

πολιτικά δικαιώματα

droits civiques

πολιτικά δικαιώματα

građanska prava

πολιτικά δικαιώματα

diritti civili

πολιτικά δικαιώματα

公民権

πολιτικά δικαιώματα

시민권

πολιτικά δικαιώματα

burgerrechten

πολιτικά δικαιώματα

borgerrettigheter

πολιτικά δικαιώματα

prawa obywatelskie

πολιτικά δικαιώματα

direitos cívicos, direitos civis

πολιτικά δικαιώματα

гражданские права

πολιτικά δικαιώματα

medborgerliga rättigheter

πολιτικά δικαιώματα

สิทธิที่เท่ากันของพลเมือง

πολιτικά δικαιώματα

vatandaşlık hakları

πολιτικά δικαιώματα

quyền công dân

πολιτικά δικαιώματα

公民权利
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close