πολιός

Μεταφράσεις

πολιός

gray, grey
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close