πολλά

Μεταφράσεις

πολλά

very, plenty
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close