πολλαπλάσιο

Μεταφράσεις

πολλαπλάσιο

multiple
ουσιαστικό ουδέτερο
μαθηματικά το αποτέλεσμα πολλαπλασιασμού αριθμού Το έξι είναι πολλαπλάσιο του δύο.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close