πολλαπλασιάζομαι

Μεταφράσεις

πολλαπλασιάζομαι

proliferate (polaplasi'azome)
ρήμα μεσοπαθητικό (ρήμα)
αναπαράγομαι Πολλαπλασιάζονται σαν κουνέλια.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close