πολλαπλασιαστικός

Μεταφράσεις

πολλαπλασιαστικός

multiplicateur, multiplicatif
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close