πολλαπλός

Μεταφράσεις

πολλαπλός

(pola'plos) αρσενικό

πολλαπλή

(pola'pli) θηλυκό

πολλαπλό

manifold, multiplemultiple (pola'plo) ουδέτερο
επίθετο
περισσότερος από ένας ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών με πολλαπλές λειτουργίες
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close