πολλοστός

(προωθήθηκε από πολλοστή)
Μεταφράσεις

πολλοστός

(polo'stos) αρσενικό

πολλοστή

(polo'sti) θηλυκό

πολλοστό

zoveelsteumpteenthfemtioelfte (polo'sto) ουδέτερο
επίθετο
που έχει ξαναγίνει πολλές φορές πολλοστό θύμα τροχαίου για πολλοστή φορά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close