πολυδάπανος

(προωθήθηκε από πολυδάπανη)
Μεταφράσεις

πολυδάπανος

(poli'ðapanos) αρσενικό

πολυδάπανη

(poli'ðapani) θηλυκό

πολυδάπανο

extravagant (poli'ðapano) ουδέτερο
επίθετο
πολυέξοδος πολυδάπανη διαδικασία
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close