πολυδιάστατος

(προωθήθηκε από πολυδιάστατο)
Μεταφράσεις

πολυδιάστατος

(poli'ðjastatos) αρσενικό

πολυδιάστατη

(poli'ðjastati) θηλυκό

πολυδιάστατο

multidimensionalمتعدد الأبعاد多维多維multidimensionalmultidimensional다차원flerdimensionellamultidimensionale多次元wielowymiarowe (poli'ðjastato) ουδέτερο
επίθετο
πολύπλευρος πολυδιάστατο θέμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close