πολυεθνική επιχείρηση

Μεταφράσεις

πολυεθνική επιχείρηση

nadnárodní společnost

πολυεθνική επιχείρηση

multinationalt selskab

πολυεθνική επιχείρηση

multinationaler Konzern

πολυεθνική επιχείρηση

multinational

πολυεθνική επιχείρηση

multinacional

πολυεθνική επιχείρηση

monikansallinen yritys

πολυεθνική επιχείρηση

multinationale

πολυεθνική επιχείρηση

multinacionalka

πολυεθνική επιχείρηση

multinazionale

πολυεθνική επιχείρηση

多国籍企業

πολυεθνική επιχείρηση

다국적 기업

πολυεθνική επιχείρηση

multinational

πολυεθνική επιχείρηση

flernasjonalt selskap

πολυεθνική επιχείρηση

wielonarodowość

πολυεθνική επιχείρηση

multinacional

πολυεθνική επιχείρηση

мультинациональная корпорация

πολυεθνική επιχείρηση

multinationellt företag

πολυεθνική επιχείρηση

บริษัทระหว่างประเทศ

πολυεθνική επιχείρηση

çok uluslu

πολυεθνική επιχείρηση

công ty đa quốc gia

πολυεθνική επιχείρηση

跨国公司
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close