πολυλογία

Μεταφράσεις

πολυλογία

(polilo'ʝia)
ουσιαστικό θηλυκό
η συνήθεια να μιλάει κν πολύ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close