πολυλογάς

(προωθήθηκε από πολυλογού)
Μεταφράσεις

πολυλογάς

(polilo'ɣas) αρσενικό

πολυλογού

(polilo'ɣu) θηλυκό

πολυλογούδικο

bavardchatterbox (polilo'ɣuðiko) ουδέτερο
επίθετο
που μιλάει πολύ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close