πολυλογώ

Μεταφράσεις

πολυλογώ

(polilo'ɣo)
ρήμα αμετάβατο (ρήμα)
φλυαρώ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close