πολυπλοκότητα

Μεταφράσεις

πολυπλοκότητα

complexitycomplexitéKomplexitätсложностьmonimutkaisuuscomplejidadkomplexitetتعقيد複雜性сложностcomplexiteitcomplexidadezłożoność复杂性kompleksitetsložitostcomplessità (poliplo'kotita)
ουσιαστικό θηλυκό
η δυσκολία, η σύνθετη φύση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close