πολυσύνθετος

Μεταφράσεις

πολυσύνθετος

(poli'sinθetos) αρσενικό

πολυσύνθετη

(poli'sinθeti) θηλυκό

πολυσύνθετο

complex (poli'sinθeto) ουδέτερο
επίθετο
πολύπλοκος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close