πολύγλωσσος

Μεταφράσεις

πολύγλωσσος

multilingual

πολύγλωσσος

polyglotte, multilingue
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close