πολύτεκνος

Μεταφράσεις

πολύτεκνος

(po'liteknos) αρσενικό

πολύτεκνη

(po'litekni) θηλυκό
ουσιαστικό
που έχει πάνω από τρία παιδιά
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close