πορτιέρης

Μεταφράσεις

πορτιέρης

doorkeeper, doorman

πορτιέρης

huissier, portier
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close