πορτοκαλί

Μεταφράσεις

πορτοκαλί

orange, ambernaranjaorangeoranje
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
το χρώμα του πορτοκαλιού
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close