πορφυρίτης

Μεταφράσεις

πορφυρίτης

porphyry
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close