ποσó

Μεταφράσεις

ποσó

amount

ποσó

somme
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close