ποσοστό

Μεταφράσεις

ποσοστό

percentageنِسْبَةٌ مِئَوِيَةٌprocentoprocentdelProzentsatzporcentajeprosenttiosuuspourcentagepostotakpercentualeパーセンテージ백분율percentageprosentdelprocentpercentagemпроцентное отношениеprocentอัตราร้อยละyüzdetỷ lệ phần trăm百分比 (poso'sto)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. αναλογία Μειώνεται αυξάνεται το ποσοστό ανεργίας. το ποσοστό επιτυχίας
2. μέρος συνόλου το ποσοστό των ανέργων
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close