ποταμίσιος

Μεταφράσεις

ποταμίσιος

(pota'misços) αρσενικό

ποταμίσια

(pota'misça) θηλυκό

ποταμίσιο

(pota'misço) ουδέτερο
επίθετο
σχετικός με ποταμό ποταμίσιο ψάρι
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close