ποτενσιόμετρο

Μεταφράσεις

ποτενσιόμετρο

potentiometer
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close