πουλάω

Μεταφράσεις

πουλάω

(pu'lao)

πουλώ

{{PAGENAME}} (pu'lo)
ρήμα μεταβατικό (ρήμα)
1. δίνω κτ αντί χρημάτων πουλάω το σπίτι μου
2. κάνω εμπόριο πουλάω υφάσματα
3. μεταφορικά προδίδω Πούλησε την ψυχή του (στο διάβολο) .
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close