πουπουλένιος

(προωθήθηκε από πουπουλένια)
Μεταφράσεις

πουπουλένιος

(pupu'leɲos) αρσενικό

πουπουλένια

(pupu'leɲos) θηλυκό

πουπουλένιο

PillowmanPillowmanPillowmanPillowman (pupu'leɲo) ουδέτερο
επίθετο
που περιέχει πούπουλα πουπουλένιο μαξιλάρι
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close