πουρμπουάρ

Μεταφράσεις

πουρμπουάρ

TrinkgeldtippourboireתשרチップfooinapiwekЧаевыеbahşiş (purbu'ar)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
φιλοδώρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close