ποόρισμα

Μεταφράσεις

ποόρισμα

conclusion, deduction
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close