πούλημα

Μεταφράσεις

πούλημα

('pulima)
ουσιαστικό ουδέτερο
το να πουλάει κν κτ
πρόκειται να πουληθεί Το σπίτι είναι για πούλημα.
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close