πούλι

Μεταφράσεις

πούλι

man, checker, piece ('puli)
ουσιαστικό ουδέτερο
είδος πιονιού σε παιχνίδια όπως το τάβλι ή η ντάμα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close