πρέπει

Μεταφράσεις

πρέπει

müssen, solltemust, have to, ought, shouldtener, deberfalloir, devoir, il faudrait, il fautيَجِبُ, يَنْبَغِي, يَنْبَغِي أَنměl by, musetburde, måpitäisi, täytyämorati, trebatidovere, dovrei, dovresti・・・しなければならない, ・・・するべきだ, するべきだ...해야 한다, ~해야 한다, ~해야한다moetenburde, mieć powinność, musiećdever, deveбыть обязанным, должен, следуетborde, måsteควรจะ, ต้องzorunda olmaknên, phải应该, 应该做, 必须 ('prepi)
ρήμα απρόσωπο (ρήμα)
1. είναι υποχρεωτικό Πρέπει να πας.
2. σωστός στους τρόπους Είναι πολύ καθώς πρέπει.
αυτό ακριβώς που χρειάζεται Το κρασί είναι ό,τι πρέπει για την περίσταση.
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Collins Multilingual Translator © HarperCollins Publishers 2009
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close