πρέπει να

Μεταφράσεις

πρέπει να

muset

πρέπει να

være nødt til

πρέπει να

müssen

πρέπει να

have to

πρέπει να

tener que

πρέπει να

täytyä

πρέπει να

devoir

πρέπει να

morati

πρέπει να

dovere

πρέπει να

・・・しなければならない

πρέπει να

...해야만 하다

πρέπει να

moeten

πρέπει να

πρέπει να

musieć

πρέπει να

ter de, ter que

πρέπει να

быть должным

πρέπει να

vara tvungen

πρέπει να

ต้อง

πρέπει να

yapmak zorunda olmak

πρέπει να

phải

πρέπει να

不得不
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close