πρέπων

Μεταφράσεις

πρέπων

decent, due, proper
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close