πραγματικός αριθμός

Μεταφράσεις

πραγματικός αριθμός

real number
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close